ABH’den Kangal Termik Santrali’ne yatırım

Anadolu Birlik Holding, “yap işlet devret” modeli ile Kangal Termik Santraline Baca Gazı Arıtma Tesisi kuruyor. Tesis, hem yabancı sermayeyi ülkemize getirmesi bakımından, hem ithalatın azaltılması bakımından, hem de çevreyi temizlemesi bakımında çok önemli. Yatırım yaklaşık 100-150 Milyon Euro bedelle inşa edilecek.

ABH (Anadolu Birlik Holding)’e ait Kangal Termik Santrali Elektrik Üretim A.Ş. ile Polonya firması SBB Energy S.A. arasında Kangal Termik Santrali’nde Baca Gazı Arıtma Tesisi (BGA) kurulması konusunda ön protokol imzalandı. Konya’da imzalanan protokol çerçevesinde baca gazı arıtma tesisi yatırımı “yap işlet devret modeli” ile gerçekleştirilecek ve yatırımın finansmanı SBB Energy S.A. tarafından karşılanacak. 

Kurulacak arıtma sistemi sayesinde kimyasal tepkime ile elde edilecek magnezyum sülfat gübresinin ticari hakları yatırım maliyetinin geri dönüş süresi boyunca SBB Energy’de olurken, bu sürenin sonunda baca gazından üretilecek gübrenin üretim ve satışı Kangal Termik Santrali Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılacak. 1980’li yıllardan bu yana ülkemizde bütçeye yük getirmeden köprü, otoyol, hidroelektrik ve termik santral gibi büyük kamu yatırımlarının finansmanı ve ülkemize kazandırılmasında kullanılan “yap işlet devret” modeli ile özel sektör tarafından gerçekleştirilen istisnai yatırımlardan biri olacak olan söz konusu yatırım ile Kangal Termik Santrali A.Ş., bir yandan çevreci bir yatırımı kaynak kullanmadan gerçekleştirmiş olurken öte yandan da tesiste gerçekleştirilecek magnezyum sülfat gübresi ile ülkemizin gübre ithalatını azaltarak baca gazının ekonomik bir değere dönüştürülmesini sağlayacak.

Dünyada dış finansman imkânlarının giderek zorlaştığı bir konjonktürde Anadolu Birlik Holding’in Kangal Termik Santrali’nde gerçekleştirilecek yatırımda kullandığı finansman ve işbirliği modeli ekonomik şartlar da düşünüldüğünde özel sektör eliyle gerçekleştirilecek yeni yatırımlar açısından da yeni bir finansman temin yöntemi olma özelliği taşıyor.  Baca Gazı Arıtma Tesisleri çevre mevzuatı gereği Termik Santrallerde baca gazında bulunan kükürdün tutularak çevreye zarar vermesine önlemek üzere kurulması zorunlu tesislerdir. Dünyadaki termik santrallerde baca gazı arıtımında yaygın olarak kireç taşı kullanılmaktadır. Baca gazı arıtımında kireç taşının yaygın olarak kullanılmasının sebebi ise kükürdün tutulmasında kullanılan kireç taşının her yerde bulunabilmesi ve ucuz maliyetle temin edilebilmesidir. Baca Gazı Arıtma Tesislerinde kalsiyum ile kükürdün kimyasal reaksiyonu sonucu son ürün olarak alçı elde edilmektedir. Ancak ülkemizde doğal halinde bulunan alçı hammaddesi maliyetinin söz konusu tesislerde kimyasal tepkime ile elde edilen alçıya göre düşük maliyetli olması sebebiyle bir ticari değere sahip olmayan Baca Gazı Arıtma Tesislerinden kimyasal tepkime ile elde edilen alçı diğer santral atıkları ile birlikte yeni bir atığa dönüştürülmüş olarak atık sahasına atılmakta idi.

Tüm yatırımlarında sıfır atık, sıfır yan ürün prensibini kendine ilke edinen ve tüm yatırımlarında yan ürün ve atıkları ekonomik değere dönüştürecek yatırımlar gerçekleştiren Anadolu Birlik Holding, özelleştirme ihalesi ile aldığı Kangal Termik Santrali’nde de ülkemizde bir ilke imza atarak SBB Energy ile yaptığı protokolle baca gazını ekonomik değere dönüştürecek yatırımın startını da verdi. Yapılan protokolle ABH’nin sıfır yatırım maliyeti ile gerçekleştireceği ve “yap işlet devret modeli” ile Kangal Termik Santrali’nde yapılacak yatırımla baca gazında bulunan kükürt magnezyumun, kükürt ile kimyasal reaksiyonu sonucunda nihai ürün olarak tarımsal üretimde yaygın olarak kullanılan ve ülkemizin ithalat yoluyla tedarik ettiği magnezyum sülfat gübresi üretilecek.  Saflık derecesine göre İngiliz tuzu, (Epsom tuzu) olarak da bilinen magnezyum sülfat tarımsal üretimde gübre olarak değerlendirilmesinin dışında gıda sanayinde ve kozmetik ile sağlık sektörlerinde de ana hammadde olarak kullanılmaktadır. Baca gazındaki kükürtle birlikte nihai ürün olan magnezyum sülfat gübresini üretecek olan ve Kangal Termik Santrali bünyesinde kurulacak gübre üretim tesisinin diğer ana girdisi olan Magnezit üretimi açısından ise ülkemiz dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Dünya Magnezit üretiminde ülkemiz Çin’den sonra ikinci büyük üreticidir. Ülkemizdeki Magnezit yataklarının dünyanın en kaliteli Magnezit yataklarından olması da kolay ve ucuz ham madde temini açısından kurulacak tesiste ciddi avantaj sağlayacak.

İmzalanan ön protokole göre “yap işlet devret modeli” ile yapılacak tesis yatırımını yapımcı SBB firması üstlenirken, tesisinin finansmanı da yine SBB tarafından sağlanacak ve ilgili firma, kullanılan kredinin geri ödeme süresince tesisi kendisi işletecek, üretilecek gübrenin satışından elde edilecek gelirle tesis yatırım bedelini kendisi ödeyecek. Baca Gazı Arıtma Tesisleri bir santral için ciddi bir gider kaynağı iken Kangal Termik Santrali’nde gerçekleştirilecek söz konusu yatırımla, Kangal Termik Santrali’nde baca gazı bir gelir kaynağına dönüşecek, tarım sektörünün ihtiyacı için ithal edilen magnezyum sülfat gübresinin önemli bir kısmı yurt içinde üretilebilecek.  

100-150 Milyon Euro civarında maliyeti olması beklenen tesisin tamamlanmasıyla Kangal Termik Santrali A.Ş. bir yandan çevreci bir yatırımı daha tamamlamış olmanın gururunu yaşarken öte yandan da ülkemizin cari açığının azaltılmasına katkı yapmanın mutluluğunu yaşayacak. Tesiste gerçekleştirilecek magnezyum sülfat gübresi üretimi ile söz konusu gübrenin önemli bir kısmının ithaline ihtiyaç kalmazken,  tesis, gübre üretim ve paketleme yatırımları ile birlikte onlarca kişiye de doğrudan istihdam imkânı sağlayacak.

ENERGYWORLD-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Pin It on Pinterest