Doğalgaz lisans ve sertifika başvuruları elektronik ortamda yapılabilecek

Doğalgaz Piyasasında bundan böyle, lisans ve sertifika başvurularıyla, lisans ve sertifika tadil başvuruları elektronik ortamda yapılabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Doğalgaz Piyasasında faaliyet gösteren kuruluşların, lisans ve sertifika başvuruları ile lisans ve sertifika tadilatı başvurularını elektronik ortamda yapabileceklerini hükme bağlayan bir dizi karar aldı. 

Buna göre başvurusu elektronik ortamda yapılabilecek işlemler şunlar olacak:

• Sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) lisansı (Satış, İletim ve Dağıtım, OtoCNG) verilmesi

• CNG lisansının lisans sahibi tüzel kişinin unvan ve nev’i değişikliği nedeniyle tadil edilmesi

• CNG satış ve OtoCNG lisanslarının tesis bilgilerinin değişmesi nedeniyle tadil edilmesi (tesis adresinde yapılacak değişiklik nedeniyle tadil edilmesi hariç)

• CNG iletim ve dağıtım lisansının taşıma araçlarına ilişkin bilgilerin değişmesi nedeniyle tadil edilmesi

• Yapım ve Hizmet Sertifikası verilmesi

• Yapım ve Hizmet Sertifikasının tadil edilmesi

• Yapım ve Hizmet Sertifikasının vize edilmesi

• Yapım ve Hizmet Sertifikasının yenilenmesi. 

31 ARALIK 2019’A KADAR YAZILI BAŞVURU YAPILABİLECEK

Sayılan bu başvurular, 31 Aralık 2019 tarihine kadar elden ve yazılı olarak da kabul edilecek. Ancak lisans veya sertifika sahipleri bu tarihe kadar elektronik başvuru yetkilisi kişileri belirleyip, elektronik imza temin etmelerini sağlamakla yükümlü olacaklar. 

Elektronik ortamdaki başvurularda yetkili kişinin yetkisini belgeleyen elektronik sertifika da her başvuruda yine elektronik ortamda, ayrıca ibraz edilecek. Elektronik ortamda EPDK’ya sunulan belgelerin matbu asılları, Kurum tarafından her zaman istenebilecek. 

GERÇEK DIŞI BEYAN CEZALANDIRILACAK

Elektronik ortamda yapılan lisans veya sertifika başvurularında gerçek dışı belge sunulduğunda veya Kurumu yanıltıcı bilgi verildiğinin tespiti halinde EPDK; 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu’nun “Yaptırımlar ve yaptırımların uygulanmasındaki usul” başlıklı 9. maddesi uyarınca işlem yapacak ve ilgili gerçek veya tüzel kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak. 

EPDK kararında, başvuru sırasında kullanılacak olan ve başvuran tarafından doldurulması gereken dilekçe, form ve benzeri evrakın örneklerini de paylaştı. 

-ENERGYWORLD-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Pin It on Pinterest