TPAO Adana sularında petrol ve doğalgaz arayacak

TPAO, Adana’nın Karataş ilçesi açıklarındaki Akdeniz sularında sığ deniz Kuzupınarı-1 arama kuyusu açarak petrol ve doğalgaz arayacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Akdeniz açıklarında Adana ili, Karataş ilçesinin 16 km güneydoğusunda AR/TPO/D/P34-b nolu arama ruhsatlı sahada hidrokarbon aramayı planlıyor. 278 milyon lira değerindeki proje kapsamında Alt-Orta Miyosen yaşlı ve faylarla kapanlanmış iki ayrı seviyede gelişen yapıyı test etmek için Kuzupınarı-1 arama kuyusu açılacak.

SONDAJ SONUCUNA GÖRE ÜRETİM KARARI VERİLECEK

Kuzupınarı-1 Arama Kuyusu İskenderun 3B sismik veri alanı içerisinde bulunan, 90 metre su derinliğinde, 4100 ± 250 m son derinlikte Aslantaş-Karataş Formasyonu’na ait birimler içerisinde bitirilecek. Kuyu, Alt-Orta Miyosen dönemi denizaltı fan ve türbiditik çökellerini test etmek amacıyla açılacak. Rowan şirketine ait sığ denizlerde çalışmak için tasarlanan Norway isimli Jack-up kulesi Tug Vessel’lar ile çekilerek daha önceden Türkiye Petrolleri anonim Ortaklığı’nca yürütülen çalışmalar sonucunda belirlenen alana götürülerek bacaklarını deniz tabanına batırmak suretiyle kendini sabitleyerek sondaja hazır hale getirilecek. Sondaj faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra, alandaki hidrokarbon miktarı ve ekonomik değerliliği değerlendirilerek üretimin yapılıp yapılmayacağına karar verilecek. Projeye ilişkin çevre etki değerlendirme süreci başladı.

Son yıllarda Nil deltası, Kıbrıs adası ve İsrail açıklarında Miyosen ve Pliyosen yaşlı birimlerde yapılan önemli hidrokarbon keşifleri, Doğu Akdeniz Neojen havzalarının hidrokarbon aramacılığı açısından önemini arttırdı. Söz konusu keşifler büyük ölçüde biyojenik kökenli. Kuyunun olduğu Misis-Andırın Yükselimi’nde, Alt-Orta Miyosen yaşlı denizaltı fanı ve türbiditik kumtaşları rezervuar kaya ve Pliyosen yaşlı silttaşı, şeyl seviyeleri ile Orta-Üst Miyosen yaşlı delta önü şeyl fasiyesleri ise örtü kaya potansiyeli taşıyor.

Kaynak: Enerji Günlüğü.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Pin It on Pinterest